Verax Nieuwsbrief Februari 2015

 

 
 
kop

2015 heeft veel financiële wijzigingen in het vooruitzicht

 
 

Onderwerpen

Februari 2015 

 
 

 

klein

Verax Assurantiën
Laan van Eik en Duinen 172
2564 GX Den Haag
070 346 17 51
info@verax.nl

 
 

Voorwoord

 

De aftrap van 2015 kenmerkt zich door een grote dosis wijzigingen. Als uw financieel adviseur refereren we daarbij aan wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw portemonnee. In deze nieuwsbrief geven we u informatie over wijzigingen en ontwikkelingen voor 2015. We geven u daarbij de rode draad. Wilt u weten wat het een en ander voor uw persoonlijke situatie kan betekenen, neem dan contact met ons op. Want in ieder geval blijft één ding gelijk in 2015: u kunt op ons rekenen voor een goed financieel advies, begeleiding en verzorging.

 
 

Een greep uit de financiële wijzigingen van 2015 die op u van invloed kunnen zijn.

 

img1Per 1 januari 2015 zijn diverse maatregelen van kracht geworden die invloed kunnen hebben op uw inkomen. Wat gaat u voelen in uw portemonnee en in welke mate? We hebben een aantal zaken voor u op een rij gezet. U leest over veranderde belastingregels en regels rond uw woning.   

 
 

Fiscale wijzigingen

 

img2Heffingskortingen gaan omhoog

In 2015 is de algemene heffingskorting meer afhankelijk van het inkomen dan in 2014. Dankzij heffingskortingen betaalt u minder inkomstenbelasting. In 2015 geldt dat hoe meer u verdient, hoe minder heffingskorting u gaat ontvangen.

 

Verandering belastingschijven

De belastingschijven zijn in 2015 aangepast aan de stijging van de prijzen. De grens van de vierde schijf is extra verhoogd. Dit is een compensatie voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens. Daarnaast stijgt het belastingpercentage van de eerste belastingschijf van 36,25% naar 36,5%.Dat is weliswaar een verhoging met 0,25% ten opzichte van 2014, maar een verlaging in vergelijking met het tarief van 36,76% dat aanvankelijk was voorzien voor 2015.

   

Afschaffing AOW-partnertoeslag

AOW-ers met een jongere partner met weinig of geen eigen inkomen, kregen partnertoeslag als ze de AOW-leeftijd bereikten. Vanaf 2015 is dit niet meer zo voor nieuwe gevallen. Als u in 2015 voor het eerst AOW ontvangt, krijgt u geen partnertoeslag. Dit scheelt maximaal € 741 bruto per maand.

 

Ouderschapsverlofkorting verdwijnt

In 2014 kreeg u een extra korting op uw inkomstenbelasting wanneer u ouderschapsverlof opnam om voor uw kinderen te zorgen. Deze ouderschapsverlofkorting verdwijnt in 2015. Dit kost maximaal € 4,29 netto per uur dat u ouderschapsverlof neemt. De regeling voor ouderschapsverlof blijft wel bestaan.

 
 

Wat gaat er veranderen voor huizenbezitters in de woningmarkt

 

img3U gaat meer belasting betalen voor uw huis

Het eigenwoningforfait gaat omhoog van 0,7% naar 0,75%. Huizenbezitters betalen hierdoor meer inkomstenbelasting. Bij een huis met een waarde van € 200.000 gaat het om een bedrag van maximaal € 36 netto per jaar.

 

Hogere inkomens kunnen minder hypotheekrente aftrekken

Huizenbezitters die meer verdienen dan € 57.585 krijgen te maken met een beperking van de hypotheekrenteaftrek. U kunt de rente in 2015 aftrekken tegen een belastingtarief van 51%. In 2014 was dit nog 51,5%.

 

Nog tot 1 juli 2015 verlaagd btw-tarief voor verbouwingen

Voor het verbouwen, herstellen, renoveren van uw huis geldt voor arbeid een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21%. Deze regeling geldt tot 1 juli 2015.

 

Huizenkopers kunnen minder lenen

Een hypotheek mag in 2015 niet hoger zijn dan 103% van de waarde van een huis. Daarnaast is de maximale hypotheek die met een bepaald inkomen is te verkrijgen in 2015 lager. Er is een uitzondering als het geld gebruikt wordt om een huis energiezuinig of energieneutraal te maken. Dan mag de hypotheek hoger zijn.

 

Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek

De termijn van de verhuisregeling in de hypotheekrenteaftrek, waarbij mensen renteaftrek krijgen voor een te koop staande, leegstaande voormalige- of een leegstaande, toekomstige eigen woning gaat permanent van twee naar drie jaar.

 

Aftrek van restschulden

Door de prijsdalingen van huizen in de afgelopen jaren, hebben ongeveer 1,1 miljoen huishoudens een huis dat ‘onder water’ staat. Huishoudens met een onderwaterhypotheek zijn minder snel geneigd om te verhuizen, omdat bij verkoop van de woning een restschuld zal overblijven. Als u bij verkoop van uw oude huis een restschuld overhoudt, mag u de rente op die restschuld langer aftrekken. Eerder was dit maximaal tien jaar. Dat is verlengd naar vijftien jaar.

 

De schenkingsvrijstelling voor het eigen huis wordt beperkt

In 2014 kon iedereen belastingvrij een bedrag schenken voor het eigen huis. Deze regeling is in 2015 beperkt. Alleen ouders kunnen nog eenmalig een bedrag van maximaal € 52.752 schenken aan de kinderen zonder dat hier schenkbelasting over betaald moet worden.

 

NHG: Voorwaarden & Normen 2015 zijn gewijzigd

Vanaf 1 januari a.s. zijn de nieuwe Voorwaarden en Normen 2015 van kracht. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) staat voor het aangaan van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Daarnaast beperkt de NHG de financiële risico’s van een eigen koopwoning. Wanneer een hypotheek wordt gesloten met NHG, dan voldoet de hypotheek aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. In 2015 is de leencapaciteit van diverse groepen ingeperkt. Dit heeft onder andere te maken met de versobering van diverse fiscale toeslagen.

  

Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.                                                                                                        Volg ons | facebook  twitter


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

 

Powered by AcyMailing