Verax Nieuwsbrief Augustus 2015

 

 
 
kop juli

Onafhankelijk advies meer dan ooit belangrijk

 
 

Onderwerpen

Augustus 2015 

 
  klein

Verax Assurantiën
Laan van Eik en Duinen 172
2564 GX Den Haag
070 346 17 51
info@verax.nl

 
 

Voorwoord

 

Het is vakantieperiode, maar op ons vakgebied de financiële dienstverlening, vinden er in hoog tempo wijzigingen plaats. Bepaalde wijzigingen zijn positief zoals de sterk aantrekkende woningmarkt. Andere wijzigingen zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het gebied van autoverzekeringen baren ons zorgen. Wat ons vooral opvalt, is dat bij veel van die veranderingen consumenten steeds meer voordeel hebben van het inwinnen van onafhankelijk financieel advies.

 
 

Kunt u in uw huis blijven wonen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid?

 

img 1 augustusHeeft u er wel eens bij stilgestaan wat er met uw inkomen gebeurt als u langdurig ziek of zelfs arbeidsongeschikt wordt? Arbeidsongeschiktheid heeft vaak grote gevolgen voor het inkomen. Ondanks de eventueel aanvullende verzekering via uw werkgever is een inkomensdaling van 30% tot meer dan 50% geen uitzondering!  En dat terwijl uw vaste lasten gewoon door blijven lopen.

 

Verzeker uw vaste lasten

Er is een manier om inkomensproblemen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Met een woonlastenverzekering ontvangt u in zo’n situatie namelijk een maandelijkse uitkering waarmee u, ondanks uw teruggevallen inkomen, toch gewoon kunt blijven wonen waar u woont. En u krijgt de tijd om te werken aan uw herstel, zonder de extra zorgen over uw financiën.

 

Optioneel : werkloosheidsdekking meeverzekerd

Ook kunt u het risico van werkloosheid meeverzekeren. Geen verkeerde keuze in deze crisistijd! Als u dan uw baan verliest ontvangt u een aanvullende uitkering zodat u niet direct in financiële problemen raakt. U kunt in alle rust een andere baan zoeken zonder dat u zich direct zorgen hoeft te maken.

 

Wij vinden het heel belangrijk dat u zich bewust bent van de risico's van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Voor informatie over de mogelijkheden zijn wij u graag van dienst!

 
 

Premies aansprakelijkheid motorrijtuigen (WA)

 

img 2 augustusIn Nederland bestaat er tussen verzekeringsmaatschappijen een felle concurrentie. Die concurrentie kan zo hevig worden, dat de premies te laag zijn om alle schades die plaatsvinden daaruit te financieren. Zo een situatie doet zich nu voor op het gebied van de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. In 2014 leden de gezamenlijke verzekeraars op deze verzekering een verlies van maar liefst 300 miljoen euro. Dit verlies wordt onder meer veroorzaakt door sterk gestegen kosten van letsel. Het gaat dan om letsel dat ontstaat door een ongeval met het motorrijtuig en waarvoor de bestuurder van dat motorrijtuig aansprakelijk voor is.

 

Hoewel in Nederland de verzekeringsmaatschappijen kapitaal krachtig genoeg zijn om dit soort verliezen te dragen is dit natuurlijk geen situatie die lang kan voortduren. De Nederlandse Bank roept deze verzekeraars dan ook op om te komen tot een kostendekkende premie.

 

Er moet dan ook rekening worden gehouden met het gegeven, dat met name de premies voor de (verplichte) aansprakelijkheidsverzekering voor auto’s in de komende tijd zullen stijgen. Wij verwachten echter, dat de concurrentie onverminderd groot zal blijven. Ons kantoor heeft per dag een overzicht van de tarieven en voorwaarden van alle relevante autoverzekeraars. Krijgt u een voorstel voor aanpassing van uw verzekering, dan zijn wij altijd bereid te kijken of er voor u gunstigere alternatieven zijn voor wat betreft premie en/ of verzekeringsvoorwaarden.

 
 

De woningmarkt trekt fors aan

 

img 3 augustusNa een goed eerste kwartaal heeft het herstel van de woningmarkt in het tweede kwartaal van 2015 fors doorgezet. In het tweede kwartaal wisselden circa 50.000 woningen van eigenaar. Ook de prijzen van woningen stijgen weer. Gemiddeld is de prijs waarvoor woningen verkocht worden circa 4 tot 5 % hoger dan een jaar geleden. Opvallend is, dat nu ook duurdere woningen en woningen buiten de stedelijke gebieden beter verkocht worden. Dit wijst er op, dat de doorstroming op de woningmarkt echt op gang is gekomen.

 

Minder woningen onder water

Sinds het dieptepunt van de economische crisis zijn de verkoopprijzen van woningen circa 8 % gestegen. Dit is goed nieuws voor mensen bij wie de actuele hypotheekschuld hoger is dan de verkoopwaarde van de woning. Door de prijsstijgingen neemt het aantal “onder water staande woningen” verder af. Het risico om met een restschuld te blijven zitten, indien de woning verkocht moet worden, bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding, wordt daarmee kleiner.

 

Kabinet wil huren verhogen

Er moet rekening gehouden worden met het feit, dat de huren in de komende jaren verder zullen stijgen, waarbij deze stijging ook deels inkomensafhankelijk gaat worden. Minister Blok heeft voorstellen aan de Kamer gezonden, die uitgaan van een reguliere huurverhoging met inflatie + 2 %. Voor huurders die feitelijk een hoger inkomen hebben dan passend is voor de huur die zij betalen, zou de verhoging dan inflatie + 4 % moeten worden. Op dit moment is het kopen van een woning voor veel mensen al goedkoper dan het langjarig blijven huren. Indien de huren versneld hoger worden, zal het voor steeds meer mensen aantrekkelijker te worden om over te gaan tot aankoop van een woning.

 

Ruim aanbod aan woningen

Op dit moment staan er circa 200.000 woning te koop. De keuze voor kopers is dus groot. Wij verwachten, dat het herstel van de woningmarkt in de komende maanden zal doorzetten. De hypotheekrente is nog steeds historisch laag, het consumentenvertrouwen groeit en de werkgelegenheid stijgt weer. Allemaal ontwikkelingen die meer mensen zullen doen besluiten, dat nu het moment is aangebroken, om over te gaan tot koop van een eigen woning.

 

Vraag tijdig advies

Overweegt u voor het eerst een woning te kopen of te verhuizen naar een andere woning? Wij kunnen voor u de mogelijkheden op een rij zetten. Ons advies is om eerst met onze hypotheekdeskundige globaal een inventarisatie te maken van de financiële mogelijkheden die voor uw situatie gelden. Met deze kennis kunt u veel gerichter in de markt zoeken naar een woning, die aan uw wensen voldoet en die binnen uw financiële mogelijkheden ligt.

 
 
 

Verzekeringspakket ambtenaren Gemeente Den Haag, Politie of Brandweer

 

Bent u in dienst van de Gemeente Den Haag, Politie of Brandweer en wilt u besparen op uw verzekeringspremies?

 

Speciaal voor deze ambtenaren kunnen wij u een zeer goed en voordelige verzekeringspakket aanbieden. Sluit u via ons al uw *verzekeringen op dit speciale tarief dan kunnen wij deze verzekeringen in een pakket plaatsen waardoor u behalve voordelige premies ook pakketkorting krijgt die kan oplopen tot 10%.

* In dit verzekeringspakket kunt u de volgende verzekeringen afsluiten:

  • Autoimg1
  • Inboedel
  • Opstal
  • Aansprakelijkheid
  • Reis
  • Rechtsbijstand

Op www.deslimmeambtenaar.nl vindt u informatie, kunt u de premies berekenen en eventueel direct de verzekeringen aanvragen.

Wij zeggen uw lopende verzekeringen voor u op!

Natuurlijk kunt u ons ook bellen voor informatie of kom gewoon eens langs!

 


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.                                                                                                        Volg ons | facebook  twitter


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

 

Powered by AcyMailing