Verax Nieuwsbrief November 2016

 

 
 
november 1

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, onze producten en diensten

 
 

Onderwerpen

November 2016 

 
  klein

Verax Assurantiën
Laan van Eik en Duinen 172
2564 GX Den Haag
070 346 17 51
info@verax.nl

 
 

Voorwoord

 

Wij willen u met onze nieuwsbrief op de hoogte houden van al het nieuws en de ontwikkelingen die gaande zijn. Heeft u vragen over de punten in deze nieuwsbrief of over ander zaken, neemt u dan gerust contact met ons op, wij staan altijd voor u klaar!

 
 

Brand: u wilt dat echt niet meemaken

 

nov1Vanuit ons vakgebied maken wij het helaas regelmatig mee: brand! Elke keer weer zien we hoe zelfs een relatief kleine brand veel overlast, emotie en pijn kan veroorzaken. De impact die een brand in een woning voor de bewoners kan hebben is heel groot. Waarbij brandwonden het leven van mensen ernstig kan tekenen. Alle reden dus om bewust maatregelen te nemen om brand proberen te voorkomen. Wij geven hieronder enkele tips die u direct kunt toepassen.

 

1.De gezellige maanden van het jaar breken weer aan. De maanden waarin in veel gezinnen de kaarsen ontstoken worden. Sfeervol, maar houd het veilig door altijd de kaarsen te doven als de kamer verlaten wordt.

 

.2.Droogmachines hebben een filter die de stofresten van kleding verzamelt. Zorg ervoor, dat na elke droogbeurt dit filter wordt schoongemaakt. Jaarlijks zijn juist droogmachines verantwoordelijk voor veel branden in woningen.

 

3.Een open haard. Gezellig, maar wanneer is het rookkanaal voor het laatst gereinigd? Ook schoorsteenbranden komen veelvuldig voor. Een groot deel daarvan had voorkomen kunnen worden, als het rookkanaal jaarlijks gereinigd zou zijn.

 

4.Lampen geven warmte af. Zorg er daarom voor dat lampen niet dicht tegen de gordijnen aan geplaatst worden.

 

5.Monteer op verschillende plaatsen rookmelders. Zorg ervoor dat u de rookmelders zo plaatst dat wanneer deze een geluidssignaal geven, u dit ook hoort wanneer u de deur van uw slaap- of woonkamer heeft gesloten.

 

Wilt u meer weten over maatregelen die u kunt nemen om de kans op brand in uw woning te verkleinen? Kijk dan eens op de website verkleindekansopbrand.nl. Hier zijn ook korte films te zien die tonen hoe een kleine brand snel grote gevolgen kan hebben.contact.

   

 
 

De WOZ-waarde van elke woning wordt openbaar

 

nov2De overheid kent strenge wet- en regeling, met een heuse Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens die bedrijven en organisaties kan beboeten, die slordig omgaan met gegevens van personen. Met dit in het achterhoofd is het misschien een beetje vreemd dat diezelfde overheid een site heeft geopend, waarvan het de bedoeling is dat iedereen die daar interesse voor heeft de WOZ-waarde van uw woning kan bekijken. En dat zonder dat gecontroleerd wordt wie deze waarde opvraagt en met welk doel. Zoals bekend, geeft de WOZ-waarde een goede indicatie van de waarde van het betreffende pand in het vrije, economische verkeer.

 

U vindt de site op www.wozwaardeloket.nl. Gemeenten hebben de wettelijke plicht om de WOZ-waarden van alle panden in hun omgeving via dit WOZ-waardeloket zichtbaar te maken. Veel gemeenten hebben nu nog niet aan deze verplichting voldaan. De verwachting is dat in de komende maanden veel gemeenten alsnog aan deze verplichting zullen voldoen. In februari 2017 worden de nieuwe WOZ-beschikkingen uitgebracht. Op dat moment zullen de meeste gemeenten hun informatie via deze site openbaar hebben gemaakt.

 

Naast het bevredigen van een ongezonde nieuwsgierigheid naar de waarde van de woning van de buurman, collega of kennis, is de site vooral in het leven geroepen om u in staat te stellen om te beoordelen of de vaststelling van de WOZ-waarde van uw woning correct is verlopen. De gedachte hierbij is dat u na ontvangst van de beschikking via deze site op zoek gaat naar gelijksoortige woningen in uw gemeente. Zijn er grote verschillen in de vaststelling van de waarde van gelijksoortige woningen, dan kunt u binnen zes weken tegen deze beschikking bij de gemeente bezwaar aantekenen.

 

De hoogte van de WOZ-waarde van uw woning speelt onder meer een rol bij:

 

•Het bepalen van de hoogte van het eigenwoningforfait. Dit is een bedrag dat bovenop uw belastbaar inkomen geteld wordt. De fiscus ziet dit bedrag dan als fictieve, extra inkomsten uit uw woning en daarover betaalt u dus belasting.

•Het vaststellen van de onroerende zaakbelasting en de afvalstoffenheffing, want deze worden berekend mede aan de hand van de WOZ-waarde van het betreffende pand.

•Het bepalen van de erfbelasting in geval van overlijden.

•Het verkrijgen van een hypotheek.

•De verkoop van de woning, want een potentiële koper zal de vraagprijs altijd vergelijken met de WOZ waarde.

 

Afhankelijk van de situatie waarin u verkeert, kan een te hoge of te lage WOZ waarde dus vervelende consequenties hebben.

 

In januari en februari 2017 stellen de gemeenten de nieuwe WOZ-waarde van alle panden in hun gemeente vast. Rekening moet worden gehouden dat in de meeste gevallen deze waarde hoger zal liggen dan bij de vorige beschikking is vastgesteld.deelneemt. 

  
 
 

Waak tegen digitale colportage

 

nov3Colportage: het van deur tot deur gaan met de bedoeling artikelen of diensten aan de bewoner te verkopen. De samenleving is er steevast kritisch over geweest, omdat de “verkopers” niet altijd even betrouwbaar waren en de aangeboden goederen vaak inferieur. Tegenwoordig hebben we wetgeving die colportage regelt en bijvoorbeeld voor kredieten haar zelfs verbiedt.

 

Doel van de huidige wetgeving is vooral om te voorkomen dat een consument, zonder dat hij daartoe zelf uitdrukkelijk het initiatief  heeft genomen, thuis onverwacht wordt benaderd en impulsief goederen of diensten koopt waaraan hij eigenlijk geen behoefte heeft of deze, wanneer de consument de tijd had gehad om zich beter te oriënteren, tegen veel betere voorwaarden ergens anders had kunnen aanschaffen.

 

Digitale colportage

Tegen klassieke colportage wordt de consument dus inmiddels goed beschermd. Anders is dit met de moderne, digitale vorm van colportage. Communicatie verloopt steeds meer langs digitale weg. Steeds vaker is te zien dat ondernemingen vanuit verschillende bronnen data combineren en met de uitkomsten hiervan heel gericht consumenten gaan benaderen voor de verkoop van financiële diensten. We hebben er ook al een termen voor: Big Data en Smart data.  Deze informatie wordt met behulp van marketingtechnieken ingezet om de consument te sturen in de richting die de verkoper goed uitkomt. Bijvoorbeeld via simpele trucs de consument de keuze te geven uit drie opties. De meerderheid van de consumenten kiest dan de middelste optie. De verkoper weet dit ook en zet dus in de middelste optie het product of de dienst die voor hem (en niet per se voor de consument) het meest aantrekkelijk zijn. Of vult bepaalde opties al in. U kunt die opties dan veranderen, maar onbewust bent u al beïnvloed door de optie die u gezien heeft. Zo zijn er tientallen mechanismen waarmee u als consument bij digitale colportage wordt gestuurd.

 

Wees kritisch en voorkom impulsaankopen

Wat wij als onafhankelijk financieel adviseur het kwalijkst vinden, is, dat al deze digitale verkopers zich richten op de verkoop van een specifiek product of dienst. Zelfs wanneer de verkoper betrouwbaar is, dan nog zal deze  trachten u het “mooiste” product te verkopen dat hij uit zijn beperkte assortiment kan aanbieden. Het “mooiste” is dan ook vaak het duurste. Daar ontstaat dan ook een van de problemen. De meeste van de consumenten die wij mogen adviseren hebben geen onbeperkte financiële middelen. Men kan niet voor alle goederen en diensten die men aanschaft “de meest luxe variant” kiezen. Dat geldt ook voor financiële diensten. Het is echter belangrijk dat het zekerheidspakket evenwichtig wordt opgebouwd.

 

Onze taak is het om samen met u uw totale wensen en behoeften in kaart te brengen. Waarbij uw zekerheid evenwichtig wordt opgebouwd en wordt bewaakt dat dit ook in de toekomst zo blijft. Het is niet te voorkomen dat u in de toekomst steeds vaker ongevraagd door de digitale “marskramers” wordt benaderd. Ons advies: wees kritisch en voorkom dat u impulsaankopen doet. Kijk niet alleen naar die ene aangeboden dienst of dat speciale product. Maar onderzoek hoe dit in uw totale zekerheidspakket past. Twijfelt u? U kunt ons altijd om een second opinion vragen!


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.                                                                                                        

       Volg ons op    FB  twitter


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

 

Powered by AcyMailing