Verax Nieuwsbrief Maart 2017

 

 
 
april 1

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, onze producten en diensten

 
 

Onderwerpen

Maart 2017 

 
  klein

Verax Assurantiën
Laan van Eik en Duinen 172
2564 GX Den Haag
070 346 17 51
info@verax.nl

 
 

Voorwoord

 

Het is soms niet bij te houden, hoe snel de financiële wereld verandert. Wetgeving verandert,
verzekeringsvoorwaarden en de fiscale regels. Het heeft allemaal invloed op uw persoonlijke financiën. Zelfs als u helemaal niets doet, dan wijzigt toch uw situatie. Zaken zijn dus nooit eenmalig goed geregeld. Het vraagt om onderhoud. Wij helpen u daar graag mee. Dat doen wij ook door u regelmatig te informeren via onze nieuwsbrief over zaken die spelen in de financiële wereld. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

 
 

Uw mobiele telefoon en de reisverzekering

 

img2Wanneer u naar het buitenland reist, dan is het altijd verstandig om een reisverzekering af te sluiten. Als financieel adviseur vinden wij dit vooral belangrijk met het oog op de kosten van noodzakelijke medische behandelingen in het buitenland en eventuele bijzondere reiskosten, zoals de bekende “gipsvluchten” om te kunnen terugkeren naar Nederland. Ook is een reisverzekering van belang bij de kosten van repatriëring naar Nederland in geval van overlijden in het buitenland.


Hoewel bovenstaande risico’s belangrijk zijn om te verzekeren, denken veel mensen bij een reisverzekering vooral aan het risico van verlies en diefstal van de bagage. In zijn algemeenheid geldt, dat de schade door verlies en diefstal tijdens de reis tot bepaalde bedragen is verzekerd. Echter, hierbij geldt altijd wel de voorwaarde dat u zorgvuldig en oplettend met uw spullen moet zijn omgegaan. De meeste verzekeraars zullen de schade afwijzen, indien u bijvoorbeeld uw koffer buiten de stationskiosk zonder toezicht laat staan om “even snel” een krantje te kopen en bij terugkomst ontdekt, dat de koffer gestolen is.


De mobiele telefoon


Reisverzekeringen stellen vaak een maximum aan de verzekerde waarde van mobiele telefoons, computers en audiovisuele apparatuur. Wij signaleren steeds vaker, dat relaties voor een aanzienlijke waarde aan dit soort apparatuur op reis meenemen. Ook bij de meereizende kinderen zien we regelmatige dure mobiele telefoons. Neemt u dergelijke dure apparatuur mee op reis, dan is het zaak een goede reisverzekering af te sluiten. Want juist op het gebied van de maximale verzekerde waarde, doen zich grote verschillen voor. Hoe lager de premie hoe lager vaak ook de verzekerde bedragen.


Zakelijk of privé


Weest u zich ook bewust, dat wanneer u privé een reisverzekering afsluit, de meeste reisverzekeringen niet de schade vergoeden aan apparatuur die u zakelijk heeft aangeschaft. Vooral zelfstandigen zonder personeel kopen vaak hun mobiel, tablet of laptop zakelijk. Vervolgens worden deze apparaten zowel privé als zakelijk gebruikt. Heeft u “via de zaak” aangeschafte goederen mee op reis? Informeer ons dan hierover. Wij onderzoeken graag of uw reisverzekering deze zakelijke goederen bij schade, verlies of diefstal ook vergoedt, dan wel dat u hiervoor een aparte verzekering kunt afsluiten.
.

   

 
 

Voordeel te behalen uit uw overlijdensrisicoverzekering?

 

img3In de afgelopen jaren heeft er in de Nederlandse markt een enorme concurrentie plaatsgevonden tussen verzekeringsmaatschappijen die overlijdensrisicoverzekeringen aanbieden. Sinds 2002 en nu zijn de premies voor nieuw afgesloten verzekering bijna 57 % gezakt. Mogelijk dat u als consument hiervan kunt profiteren.


Een overlijdensrisicoverzekering keert bij overlijden van de verzekerde binnen een bepaalde vooraf afgesproken periode een kapitaal uit. Veel mensen die een hypotheek afsluiten, sluiten naast de geldlening ook een overlijdensrisicoverzekering af. Dit heeft tot doel, dat – indien een van de kostwinners komt te overlijden voordat de hypotheek is afgelost –  de nabestaanden een kapitaal uitgekeerd krijgen, waarmee het restant van de hypotheek geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost.


Ook wordt de overlijdensrisicoverzekering voor vele andere doelen afgesloten. Bijvoorbeeld om er zeker van te zijn, dat na het voortijdig overlijden van een van de kostwinners er toch voldoende geld is om de kinderen te laten studeren. Of om ervoor te zorgen, dat de langstlevende partner toch een voldoende inkomen heeft om de gewenste levensstandaard te handhaven.
Het bijzondere van een overlijdensrisicoverzekering is, dat de verzekering in beginsel op elk moment zonder boete door de verzekerde kan worden beëindigd. Heeft u een overlijdensrisicoverzekering die al weer enkele jaren geleden is afgesloten, dan kan het interessant zijn om te onderzoeken of het oversluiten van deze verzekering voor u een premiebesparing kan opleveren.

Daarbij gelden wel een aantal aandachtspunten.


•Indien uw gezondheid sinds het afsluiten van de bestaande verzekering minder goed is geworden, dan kan dit betekenen dat er geen verzekeraar meer is te vinden die op dat moment nog een nieuwe overlijdensrisicoverzekering wil afsluiten. Het is dus belangrijk, dat u uw bestaande overlijdensrisicoverzekering niet opzegt, voordat u zekerheid heeft dat de nieuwe verzekeraar u accepteert.


•De premie van de overlijdensrisicoverzekering wordt mede bepaald door uw leeftijd bij de start van de verzekering. Hoe jonger u bent, hoe minder premie u betaalt. Sinds het afsluiten van uw bestaande verzekering bent u enkele jaren ouder geworden. Onderzocht moet dus worden of de algehele premiedaling in voldoende mate de hogere premie compenseert die hoort bij uw huidige leeftijd. In de meeste gevallen is dit wel het geval, maar elke situatie moet vooraf wel goed worden onderzocht.


•Tussen het opzeggen van de oude verzekering en het ingaan van de nieuwe verzekering mag geen “gat” zitten. De kans is misschien niet groot, maar het zal maar net gebeuren dat in zo’n tussenperiode een overlijden plaatsvindt of dat er juist in deze periode een ernstige ziekte wordt ontdekt!


•Heeft u een overlijdensrisicoverzekering en wilt u uitgezocht hebben of er voor u nog mogelijkheden zijn om te profiteren van de sterke daling van de premies voor deze verzekeringen? Laat ons dat dan weten. Wij zoeken dit graag voor u uit.
  

  
 
 

Ons vak? Ontzorgen

 

img5Wij praten regelmatig met onze klanten over hoe zij denken over verzekeringen, banken en verzekeringsmaatschappijen. Enkele lijnen die in veel gesprekken terugkomen zijn de volgende:


•Veel consumenten zien verzekeringen als “een noodzakelijk kwaad”. Je moet verzekeringen wel hebben maar eigenlijk wil je als consument er zo weinig mogelijk tijd aan kwijt zijn.

 

•Banken en verzekeringsmaatschappijen worden kritisch bekeken. Breed leeft het gevoel dat deze instellingen het belang van de klant niet echt centraal stellen.

 

•Klanten zijn ook kritisch over allerlei internetontwikkelingen. Iedereen kan de mooiste sites maken. Maar wie zit erachter? Of zoals een van onze relaties zei: Bij jullie zie ik een gebouw met mensen. Als er iets niet goed gaat, kan ik gewoon langs gaan.

 

Wij houden van ons vak. Als u bij ons op kantoor komt, zult u zien dat onze mensen vol passie met elkaar kunnen discussiëren over clausules in verzekeringsvoorwaarden en nieuwe fiscale bepalingen. Voor u zijn het misschien gortdroge teksten. Bij het lezen van deze teksten zien wij echter onze klanten en de situaties waarin juist die clausule of fiscale regeling voor die specifieke klant van groot belang kan zijn.


Wij snappen dat veel klanten liever naar een leuke film gaan dan zich te verdiepen in hun verzekeringen. Daarom doen wij dat graag voor u. Ons vak is de markt van verzekeringen en andere financiële producten door en door te kennen. Te weten welke verzekeringsmaatschappijen voor u betere producten hebben dan andere maatschappijen. Te zorgen dat processen goed lopen en te voorkomen dat u in een situatie verzeild raakt waarin u van het bekende “kastje naar de muur” wordt gezonden. Met u praten wij over uw zekerheid nu en in de toekomst. Ons vak in twee woorden? U ontzorgen.
 


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.                                                                                                        

       Volg ons op    FB  twitter


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

 

Powered by AcyMailing