Verax Nieuwsbrief Mei 2017

 

 
 
april 1

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, onze producten en diensten

 
 

Onderwerpen

Mei 2017 

 
  klein

Verax Assurantiën
Laan van Eik en Duinen 172
2564 GX Den Haag
070 346 17 51
info@verax.nl

 
 

Voorwoord

 

De reisorganisaties merken dat de verbeterde economie de reislustigheid stimuleert van de Nederlanders, want er zijn dit jaar meer vakanties geboekt dan voorgaande jaren. Aangezien de zomervakantie bijna in zicht is wijzen wij u graag op de reisverzekering. Als u dit jaar op reis gaat, is deze zeer belangrijk en natuurlijk niet alleen tijdens de zomervakantie, maar tijdens al uw vakanties.

 
 

Bij een reisverzekering meer vergelijken dan alleen de premie

 

img1Wanneer u op vakantie gaat is een reisverzekering belangrijk. Een reisverzekering is op veel plaatsen te verkrijgen en allemaal dragen ze de naam ‘reisverzekering’. Hiermee kan de indruk ontstaan dat die producten ook allemaal min of meer gelijk zijn. Als dat zo is, dan zou u als consument eigenlijk alleen maar hoeven te letten op de premie van deze verzekering. U begrijpt het al… Zo simpel is het niet!

 

Er zijn meer dan 40 verschillende doorlopende reisverzekeringen te koop en nog veel meer kortlopende reisverzekeringen.
Het onderzoeksinstituut Money View heeft onlangs onderzoek gedaan naar hoe de verschillende reisverzekeraars omgaan met schade of verlies van mobiele telefoons. Enkele conclusies:Niet alle reisverzekeringen vergoeden schade aan smartphones.Verzekeraars hanteren sterk verschillende maximale vergoedingen bij schade aan smartphones.

 

Als niet verzekeringsdeskundige zult u deze verschillen niet zo snel ontdekken wanneer u een leuke aanbieding voor een reisverzekering ziet.

 

Overigens is de vergoeding van schade of verlies van bagage maar een van de onderdelen van de reisverzekering. Minstens net zo belangrijk is het risico dat u in het buitenland medische hulp moet inroepen of dat u door bijvoorbeeld ziekte of letsel met bijzonder vervoer naar Nederland moet worden vervoerd. In het algemeen geldt dat voor directe medische kosten, dus de dokter en het ziekenhuis, uw basisverzekering de kosten vergoedt tot de kosten die deze behandeling ook in Nederland kost. Wordt u ziek in een land waar deze kosten veel hoger zijn, de Verenigde Staten van Amerika bijvoorbeeld, dan loopt u het risico dat u een (fors) deel van deze kosten zelf moet betalen. Met een goede reisverzekering zijn deze kosten echter ook verzekerd.

 

Hoewel de reisverzekering simpel lijkt en u wellicht geneigd bent deze “even snel” op het vliegveld of via internet af te sluiten, vraagt ook deze verzekering om een goed advies. Want schade aan, of diefstal van uw bagage tijdens vakantie is al vervelend genoeg. Om bij thuiskomt ook nog te moeten ontdekken dat u geen of een veel lagere vergoeding dan u had verwacht, ontvangt van de door u afgesloten reisverzekering, is dan dubbel vervelend.

 

Laat ons weten wanneer u op vakantie gaat en wat de bestemming is, dan zoeken wij voor u uit wat een passende reisverzekering is.

   

 
 

Houd bij woonlasten rekening met periodieke bijdrage VvE

 

img2Ons kantoor adviseert dagelijks klanten over de financiering van hun woning. Wij zien kopers vooral kijken naar de koopprijs van de woning en de kosten van de hypotheek. De eigen periodieke bijdrage, in het geval er sprake is van een Vereniging van Eigenaren (VvE), krijgt echter veel minder aandacht. Onderstaand leggen wij kort uit waarom het verstandig is ook kritisch naar deze kosten te kijken.

 

Wanneer een gebouw wordt gesplitst in los te verkopen woningen/appartementen dan moet er een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden opgericht. Via deze VvE worden alle eigenaren van een woning/appartement mede-eigenaar van de grond waarop het gebouw staat. Via de VvE wordt ook het onderhoud van de gemeenschappelijke zaken geregeld. Wat gemeenschappelijk is, staat beschreven in de splitsingsakte. Dat kunnen bijvoorbeeld zaken zijn als de brandverzekering van het gebouw, het onderhoud van liften en centrale verwarming, het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimtes en het onderhoud van het dak. Uiteraard brengen deze werkzaamheden voor gemeenschappelijke zaken kosten met zich mee. Die kosten worden omgeslagen over de leden van de VvE.

 

Een eigenaar van een appartement is van rechtswege lid van zo’n VvE en is ook wettelijk verplicht om “zijn” deel van de kosten van de VvE te dragen.

 

Sinds 2008 zijn de VvE’s verplicht om geld te reserveren voor (groot-)onderhoud. Die verplichting komt nu ook in de wet te staan. Minimaal moet jaarlijks 0,5 % van de herbouwwaarde van een appartementsgebouw worden gestort in een reservefonds. Blijkt uit het door de VvE opgestelde onderhoudsplan meer reservering nodig te zijn, dan moet dit hogere bedrag worden gereserveerd.

 

Uit onderzoek blijkt, dat er rekening mee moet worden gehouden dat circa de helft van de VvE’ s op dit moment onvoldoende reserve heeft voor toekomstig onderhoud. Bij veel VvE’s betalen de eigenaren maandelijks een bijdrage. Blijken de kosten van onderhoud in de toekomst hoger dan waarvoor eerder een reserve is opgebouwd, dan zullen alle eigenaren extra moeten bijdragen.

 

Naast rente, aflossing en verzekeringen kunnen de eigen bijdragen aan de VvE op deze wijze een relevant deel van de woonlasten gaan uitmaken. Bij de keuze van de woning, maar ook bij het berekenen van het inkomen dat na betaling van de woonlasten overblijft om “van te leven”, is het dus belangrijk goed zicht te hebben op deze periodieke kosten.

 

Onze adviseurs nemen deze kosten uiteraard mee, wanneer zij met u over de financiering van de woning praten.  

  
 
 

Concentratie van uw financiële zaken geeft beter inzicht

 

img4Het Nationaal Instituut Budgetvoorlichting, NIBUD, heeft afgelopen maand na onderzoek bekend gemaakt dat circa 2,5 miljoen van de 7,7 miljoen huishoudens op dit moment te weinig (spaar)geld achter de hand hebben voor calamiteiten. NIBUD legt bij alleenstaande met een minimuminkomen de ondergrens voor een reserve op 3.400 Euro. Voor paren zonder kinderen en een laag inkomen ligt de grens op 4.300 euro en voor paren met twee kinderen op 5.200. Dit zijn dus bedragen die het NIBUD adviseert minimaal “achter de hand” te hebben voor onverwachte, noodzakelijke uitgaven.

 

Als financieel adviseur herkennen wij dit beeld. Een van de oorzaken van deze ongewenste situatie is, dat het voor veel mensen steeds lastiger wordt een goed beeld te hebben van toekomstige inkomsten en uitgaven. Bij de zorgverzekering hebben mensen te maken met een eigen risico, maar ook met een eigen bijdrage. Terwijl voor de individuele consument belangrijk zaken soms helemaal niet onder de dekking van de basisverzekering vallen en volledig zelf vergoed moeten worden. Ook inzicht in bijvoorbeeld de ontwikkeling van de pensioenopbouw is voor velen niet duidelijk. Mensen weten wel dat via de werkgever pensioen wordt opgebouwd, maar wat dit globaal na pensionering oplevert is vaak onduidelijk.

 

Dit gebrek aan inzicht wordt nog vergroot indien allerlei financiële producten zoals verzekeringen, pensioen, zorg en hypotheek bij verschillende organisaties worden aangeschaft. Uiteraard is het verstandig om per aanschaf goed de markt te verkennen welke instelling op dat moment het meest passende aanbod kan doen. Tegelijkertijd is het wel belangrijk om een goed totaalbeeld te blijven houden. Daarmee wordt voorkomen dat onnodig veel zaken worden geregeld of dat er juist bepaalde risico’s tussen wal en schip raken.

 

Wij, als uw financieel adviseur, kunnen u helpen om inzicht te krijgen en te houden in uw financiële situatie. Hoe beter u nu en in de toekomst inzicht heeft in uw financiële situatie, hoe beter u rekening kunt houden met veranderingen in uw inkomsten en uitgaven. 


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.                                                                                                        

       Volg ons op    FB  twitter


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

 

Powered by AcyMailing