Verax Nieuwsbrief Juni 2016

 

 
 
april 1

Wederom positieve ontwikkelingen in de woningmarkt

 
 

Onderwerpen

Juni 2016 

 
  klein

Verax Assurantiën
Laan van Eik en Duinen 172
2564 GX Den Haag
070 346 17 51
info@verax.nl

 
 

Voorwoord

 

De Nationale Hypotheek Garantie blijft ook in 2016 mogelijk voor de aankoop van woningen met een waarde van maximaal € 245.000,-. Eerder was het voornemen om dit maximum te verlagen naar € 225.000. In verband met de stijgende prijzen van woningen heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, besloten deze verlaging niet door te voeren. In onze nieuwsbrief vertellen we u hier graag meer over. Uiteraard is er veel meer te vertellen, wij informeren u graag op elk financieel gebied. Komt u er niet uit? Laat het ons weten, wij helpen u graag verder.

 
 

Nationale Hypotheek Garantie blijft tot dit jaar tot maximaal € 245.000,- mogelijk

 

juni2Belang NHG

Kopers van een woning kunnen onder voorwaarden een Nationale Hypotheek Garantie aanschaffen. Hiervoor betalen zij eenmalig 1% premie over het totale hypotheekbedrag. Deze premie mag meegefinancierd worden met de hypotheeklening.

 

Lagere rente

Geldverstrekkers zijn bereid een lagere hypotheekrente te rekenen, wanneer voor de lening een Nationale Hypotheek Garantie is afgegeven. Dit doen zij omdat deze garantie het risico dat zij in de toekomst het uitgeleende bedrag niet terugkrijgen, veel kleiner maakt. Dit lagere risico voor de geldverstrekker levert dus een lagere hypotheekrente op. Wordt deze korting op de rente berekend over de hele looptijd van de hypotheek, dan gaat het om een zeer aanzienlijke besparing van vaak tienduizenden euro’s. Alleen al om die reden is het verstandig, wanneer aan de voorwaarden om deze Nationale Hypotheek Garantie aan te kunnen schaffen wordt voldaan, dit ook te doen.

 

Vangnet voor calamiteiten

Naast het voordeel van een lagere hypotheekrente biedt de Nationale Hypotheek Garantie nog een ander belangrijk voordeel. Indien iemand door scheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid de hypotheeklasten niet meer kan betalen, dan biedt de Nationale Hypotheek Garantie een vangnet. In die situatie kan hulp worden geboden om de hypotheek toch weer betaalbaar te maken, zodat de woning kan worden behouden. Blijft verkoop de enige optie en is de opbrengst lager dan de uitstaande hypotheekschuld, dan kan de Nationale Hypotheek Garantie deze restschuld kwijtschelden.
Oriënteert u zich op de aankoop van een woning? Neemt u dan contact op met ons
kantoor. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden van financiering.
Uiteraard zullen wij u dan ook uitgebreider informeren over de voorwaarden waaraan
voldaan moet worden om voor de Nationale Hypotheek Garantie in aanmerking te komen.

 
 

Hogere rente over spaargeld in het buitenland?

 

juni3Banken betalen in Nederland op dit moment een zeer lage
rente. In veel ander landen van Europa liggen de rentes fors
hoger. Waar spaarders in Nederland maximaal 0,8 % rente
op spaargeld ontvangen, betalen banken in veel andere
landen van Europa tot 2,5 %. In reactie hierop is te zien, dat
er onder spaarders een groeiende belangstelling is, om (een
deel van) hun spaargeld bij een buitenlandse bank onder te
brengen.


Nieuw type bemiddelaars
Verwacht wordt, dat op de Nederlandse markt op korte termijn een nieuw type
bemiddelaar actief zal worden. Deze bemiddelaar legt het contact tussen de Nederlandse
spaarder en de bank in het buitenland. De bemiddelaar ontvangt van deze buitenlandse
banken een vergoeding over het saldo van het spaargeld dat hij op deze wijze
onderbrengt.


Garantiestelsel
Mits in de jaarlijkse belastingaangifte correct wordt vermeld, dat iemand spaargeld bij een
buitenlandse bank heeft ondergebracht is dit toegestaan. Spaarders bij een Nederlandse
bank vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dit garandeert de tegoeden
van de spaarder tot maximaal € 100.000,- per bank, indien de Bank op enig moment niet
aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien een Nederlandse spaarder geld bij een
buitenlandse bank onderbrengt, is het verstandig te onderzoeken of de betreffende bank
ook onder een garantiestelsel valt en wat deze garantie exact inhoudt. Bedacht moet
worden, dat indien een dergelijke bank in de problemen raakt, de spaarder dan zelf moet
gaan corresponderen met de instelling die de garantie heeft afgegeven.


Valuta-risico
Ook moet de spaarder alert zijn op de vraag of zijn spaargeld in euro’s wordt
geadministreerd, dan wel in de lokale valuta van de betreffende bank. Niet alle lidstaten
van de Europese Unie hebben de euro als betaaleenheid. Het betreft hier de landen
Denemarken, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Polen, Tsjechië, Bulgarije,
Roemenië en Kroatië. Indien het spaargeld in de lokale valuta van deze landen wordt
geadministreerd, dan is er een groot valutarisico. Een risico dat waarschijnlijk niet
opweegt tegen de hogere rentevergoeding die bij banken in deze landen wordt
ontvangen.


Herinnering aan Icesave
In 2008 kwam de IJslandse bank Landsbanki in de problemen. Onder de naam Icesave
was de bank op dat moment nog geen jaar actief in Nederland. In korte tijd waren 130.000
Nederlanders ingegaan op de hogere spaarrentes die deze bank bood in vergelijking met
de Nederlandse banken. Uiteindelijk heeft de Nederlandse overheid zich garant gesteld
tot een bedrag van € 100.000 per spaarder. Of de politiek dit in een toekomstige situatie
opnieuw zal doen, is zeer de vraag.


Ons advies is om zeer terughoudend te zijn bij aanbiedingen van partijen om spaargeld bij
buitenlandse banken onder te brengen. 

 
 

Per 1 januari 2017 verandert de rendementsheffing

 

juni4Met ingang van 1 januari 2017 gaat de rendementsheffing over vermogen in box 3 veranderen. Wij vatten hieronder deze wijziging samen.

 

Fictief rendement

Heeft u inkomen uit vermogen, bijvoorbeeld rente over spaargeld, dividend uit aandelen of huurinkomsten uit een tweede woning? In uw belastingaangifte hoeft u de werkelijke inkomsten die u behaalt, niet aan te geven. Ongeacht de werkelijke inkomsten die u behaalt, rekent de fiscus met een fictief inkomen. Op dit moment gaat de fiscus er van uit dat iedereen 4 % rendement over dit vermogen behaalt. Vervolgens wordt dit fictieve rendement met 30 % belast. Heeft u een hoger rendement dan heeft u als het ware een voordeel. Heeft u echter spaargeld op een normale spaarrekening dan is het fictieve rendement waar de fiscus vanuit gaat veel hoger dan het rendement dat u daadwerkelijk behaalt. Velen ervaren deze regeling daarom in de afgelopen jaren als oneerlijk.

 

Wijziging per 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 wordt deze regeling aangepast. Over de eerste € 25.000 wordt geen rendementsheffing geheven. Voor partners is dit € 50.000. Vervolgens wordt een fictief rendement berekend dat hoger wordt naarmate het vermogen groter wordt. Mensen met een hoger vermogen gaan daardoor procentueel meer belasting betalen dan mensen met een lager vermogen.

 

In de hoogste categorie wordt uitgegaan van een fictief rendement van 5,50 %. Dit fictieve rendement wordt dan weer belast met 30 %. In de laagste categorie daarentegen wordt het fictieve rendement 2,91 %. En ook dit fictieve rendement wordt dan weer met 30 % belast.

 

Schematisch leidt dit tot het volgende schema:

 

 Vermogen in Euro's Fictief rendement in %   Fiscale Druk
 0 – 25.000  Vrijgesteld  0
 25.000 – 125.000  2,9  0,87
 125.000 – 1.025.000  4,7  1,41
Meer dan 1.025.000 5,5 1,65

 

 
 
 

Verkeersregels veranderen. Doe de test!

 

juni5Door de jaren heen vinden er veranderingen plaats in de verkeersregels. Zolang iedereen die regels kent en naleeft, is de kans op ongevallen beperkt. Veilig Verkeer Nederland, VVN, heeft een digitale opfriscursus ontwikkeld. Ruim 300.000 mensen volgden deze gratis cursus al.

 

Via bijgaande link kunt u een korte of uitgebreidere test doen. De korte test bestaat uit 8 vragen waarbij u de keuze heeft om vragen te krijgen, waarbij u de positie van automobilist inneemt of die van fietser. Leuk en leerzaam!

 

De link naar deze testen van VVN is: http://opfriscursus.vvn.nl/v/start

 


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.                                                                                                        Volg ons | facebook  twitter


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

 

Powered by AcyMailing