Verax Nieuwsbrief Juli 2016

 

 
 
april 1

De reisverzekering vraagt om deskundig advies

 
 

Onderwerpen

Juli 2016 

 
  klein

Verax Assurantiën
Laan van Eik en Duinen 172
2564 GX Den Haag
070 346 17 51
info@verax.nl

 
 

Voorwoord

 

Ook al is de vakantieperiode aangebroken, wij blijven ons inspannen om u zo goed mogelijk te informeren over ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. In deze nieuwsbrief vertellen wij u onder andere waarom een reisverzekering afsluiten zo belangrijk is. Uiteraard spelen er veel meer zaken. Heeft u vragen over onze dienstverlening, zijn er zaken waar wij u over kunnen adviseren? Laat het ons weten, want ook in de zomermaanden zijn wij u graag van dienst!

 
 

Autoverzekeringen worden duurder

 

juli1De premies voor veel autoverzekeringen gaan in de komende tijd stijgen. De reden hiervoor is simpel: over 2015 hebben autoverzekeraars € 429 miljoen verlies geleden. Dit betekende dat de verzekeringsmaatschappijen op elke euro premie die zij in 2015 ontvingen 9 cent toegaven. Deze verliesgevende situatie voor verzekeraars is ontstaan door de sterke concurrentie op het gebied van autoverzekeringen op de Nederlandse markt. Onder meer De Nederlandsche Bank, DNB, heeft erop aangedrongen om de premies te verhogen. DNB heeft onder meer tot taak ervoor te waken, dat verzekeringsmaatschappijen op de langere termijn niet aan hun verplichtingen voldoen.

 

Hoogte van premie hangt af van voorwaarden

Het selecteren van een goede autoverzekering is meer dan alleen maar even een kenteken invullen via internet. Wanneer u dat doet, krijgt u wel een premie te zien, maar de hoogte van de premie hangt in sterke mate af van de voorwaarden van de verzekering. Hoe “magerder” de voorwaarden hoe lager de premie. Magere of ruime voorwaarden zijn niet per definitie goed of fout. Het gaat erom, dat de voorwaarden passen bij uw situatie.

 

Veel verschillen in voorwaarden

Tussen de voorwaarden van autoverzekeringen bestaan héél veel verschillen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Wat is de minimale- en maximale leeftijd van de bestuurders?
 • Welk bedrag aan accessoires is standaard meeverzekerd?
 • Hoe snel wordt bonus opgebouwd en hoe snel vindt malus na een ongeval plaats?
 • Wat is de maximale uitkering voor vervanging van sleutels en sloten, indien de sleutels worden gestolen worden of verloren zijn geraakt?
 • Hoe hoog is het eigen risico bij de verschillende oorzaken van schade?
 • Welke aanspraken heeft u exact indien u betrokken raakt bij een ongeval in het buitenland?
 • Hoe luidt de vervangingswaarde-regeling precies?

 

Zo zijn er nog vele andere zaken waarin autoverzekeringen kunnen verschillen.

 

Zolang er niets gebeurt...

Zolang er niets gebeurt heeft iedereen de beste verzekering. Pas op het moment dat er een beroep moet worden gedaan op de verzekering, bewijst de kwaliteit van de verzekering zich en ook de verzekeraar in kwestie. Grijpt de verzekeraar elke mogelijkheid aan om de uitkering te beperken of handelt de verzekeraar vooral in de geest van de verzekeringsvoorwaarden?

 

Ons kantoor kent de verschillen tussen de vele autoverzekeringen. Op basis van uw specifieke omstandigheden kunnen wij voor u een passende autoverzekering selecteren. Vaak zelfs tegen een lagere premie dan wanneer u de verzekering “zo maar” op internet afsluit. Maar soms ook tegen een hogere premie. Wij kunnen u dan precies uitleggen waarom de iets hogere premie voor u zinvol is, omdat met die iets hogere premie de verzekeringsvoorwaarden op voor u belangrijke punten ook (veel) beter zijn. Vragen over uw autoverzekering? Neemt u dan contact op met ons kantoor.

 
 

Reisverzekering vraagt ook om deskundig advies

 

juli2De reisverzekering: het lijkt een ‘ouderwetse’ verzekering. “Is die echt nog wel nodig?”, vraagt u zich misschien af. Als verzekeringsdeskundigen zeggen wij volmondig: Ja!. Sterker nog, zelfs meer dan in het verleden is een goede reisverzekering van belang.

 

Medische kosten en repatriëring

Indien u als gevolg van een ongeval of ziekte niet meer zelf kunt reizen en met speciaal vervoer naar Nederland moet worden vervoerd, brengt dit aanzienlijke kosten met zich mee. Bij een goede reisverzekering zijn deze kosten verzekerd. De kosten van de medische behandeling zijn op uw basisverzekering verzekerd. Echter, tot het maximale bedrag van de kosten voor een soortgelijke behandeling in Nederland. Mochten deze kosten hoger uitvallen, dan vergoedt een goede reisverzekering deze kosten wel.

 

Veel verschillende risico’s en uitsluitingen

Er zijn veel aanbieders van reisverzekeringen. De voorwaarden verschillen sterk. Bijvoorbeeld het maximale verzekerde bedrag voor lijfsieraden, horloges, mobiele telefoons, camera’s, computerapparatuur, etc. Naast het maximaal verzekerde bedrag zijn ook de eigen risico’s bij een schade per aanbieder verschillend.

 

Pas na advies een goede reisverzekering

Wat een goede reisverzekering is, hangt af van uw bestemming, de samenstelling van het reisgezelschap en de bezittingen die u tijdens uw vakantie meeneemt. U verzekert zich omdat u zekerheid wilt hebben. Wanneer u de pech hebt dat u tijdens uw vakantie een calamiteit overkomt, dan is het belangrijk dat de verzekering die u heeft afgesloten doet, wat u hiervan verwacht. Daarvoor is ook bij een reisverzekering een goed advies noodzakelijk. Ons kantoor kan die verzekering adviseren, die aansluit bij uw individuele situatie en reisbestemming. 

 
 

Denkt u aan de Groene Kaart indien u met de caravan naar het buitenland gaat

 

juli3Indien u met een caravan rijdt die zwaarder is dan 750 kg, dan heeft u voor de landen Duitsland, Polen en Spanje een tweede groene kaart nodig. Dit geldt ook wanneer u bijvoorbeeld via Duitsland naar uw eindbestemming Italië rijdt. Voor Nederland en de meeste andere Europese landen geldt voor dit type caravans geen aparte groene kaart. Heeft u een dergelijke zware caravan en gaat u naar één van deze drie landen, laat ons dat dan weten. Wij helpen u graag om tijdig een groene kaart te krijgen, en uiteraard met al uw andere vakantiezaken!

 
 
 

Regen en overstromingen: Verzekeringsvoorwaarden kunnen verschillen

 

juli4

Een verzekering is uiteindelijk gewoon een overeenkomst tussen een consument en een verzekeringsmaatschappij. De inhoud van deze (verzekerings-)overeenkomst kan per verzekeringsmaatschappij verschillen. De regeling zoals wij die hierna toelichten, geldt bij veel verzekeringsmaatschappijen. Wilt u echter weten wat in uw specifieke situatie geldt, dan moet de betreffende verzekeringsovereenkomst worden bestudeerd op wat partijen met elkaar hebben afgesproken. Uiteraard kunnen de deskundigen op ons kantoor dat voor u doen.

 Overstromingen meestal uitgesloten

De meeste verzekeraars sluiten op de “normale” inboedel- opstalverzekering schade door overstroming uit, wanneer er sprake is van één of meer van de volgende situaties:

 • Schade door grondwater
 • Schade door water vrijgekomen na een dijkdoorbraak
 • Schade door neerslag of water binnengedrongen via openstaande ramen of deuren
 • Schade ontstaan door slecht onderhoud van het pand.

Hevige plaatselijke regenval meestal gedekt

Op de meeste inboedel- en opstalverzekeringen wordt schade als gevolg van water dat onvoorzien het gebouw binnendringt, vergoed. Er geldt dan wel vaak de volgende voorwaarde:

 • Het binnendringen moet uitsluitend het gevolg zijn van een extreme toevloed van water door hevige plaatselijke regenval.

In zakelijke markt vaak beperktere rechten

Bij zakelijke verzekeringen geldt deze regeling vaak niet. Dat is bijvoorbeeld ook van belang voor klanten die een onderneming aan huis hebben.

 Vraag het onze deskundigen

Wilt u weten hoe de dekking bij wateroverlast in uw verzekering is meegenomen? Of heeft u een onderneming aan huis en wilt u onderzoeken of schade door overstroming aan bijvoorbeeld machines of voorraden verzekerd kan worden? Neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Onze deskundigen zijn u graag van dienst.

 


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.                                                                                       

Volg ons op FB  twitter


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

 

Powered by AcyMailing