Verax Nieuwsbrief September 2016

 

 
 
november 1

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, onze producten en diensten

 
 

Onderwerpen

September 2016 

 
  klein

Verax Assurantiën
Laan van Eik en Duinen 172
2564 GX Den Haag
070 346 17 51
info@verax.nl

 
 

Voorwoord

 

Wij willen u met onze nieuwsbrief op de hoogte houden van al het nieuws en de ontwikkelingen die gaande zijn. Heeft u vragen over de punten in deze nieuwsbrief of over ander zaken, neemt u dan gerust contact met ons op, wij staan altijd voor u klaar!

 
 

Schenkingsrecht wordt verruimd

 

img2Het kabinet stelt voor om de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning vanaf 1 januari 2017 weer te verruimen naar € 100.000,-. Het betreft hier een permanente verruiming, dus niet een tijdelijke actie zoals in 2013 en 2014.


Overgangsrecht

Er komt een overgangsrecht. Heeft u in 2015 of 2016 de maximale schenkingsvrijstelling benut van € 52.752,- dan geldt in 2017 of 2018 een aanvullende vrijstelling van maximaal € 47.248,-, zodat u de maximale schenkingsvrijstelling van € 100.000 kunt benutten.

 

Wie kan schenken en wie kan ontvangen

De nieuwe vrijstelling geldt niet alleen voor ouders die aan kinderen schenken. Ook grootouders, ooms, tantes en de buurman kunnen binnen deze vrijstelling schenken. Maar de ontvanger mag niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 40 jaar zijn.

 

Voordelen van verruiming

Het voordeel van de verruiming is, dat (groot-)ouders hun (klein-) kinderen financieel kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld de aankoop van een woning. Ook kan op deze wijze worden bespaard op latere successierechten.

 

Goed advies nodig

Zeker wanneer het om grotere bedragen gaat, adviseren wij om eerst een advies te vragen aan een notaris. Bijvoorbeeld wanneer er meerdere kinderen zijn en niet elk kind een gelijk bedrag geschonken krijgt. Of in het geval dat de schenker wil voorkomen, dat zijn schenking bij echtscheiding van het kind tussen de ex-partners verdeeld moet worden. Ons kantoor werkt samen met diverse deskundige notarissen op dit gebied. Wij brengen u graag met een van deze notarissen in contact.

   

 
 

Huurwoning na overlijden partner

 

img3Partners die samen een woning kopen sluiten bijna altijd een verzekering, waardoor de ene partner financieel in staat gesteld wordt in de woning te blijven wonen, indien de andere partner onverhoopt komt te overlijden.


Partners die besluiten samen een woning te gaan huren, sluiten veel minder vaak een dergelijke verzekering. In de praktijk blijkt vaak, dat bij overlijden van een van de partners de overgebleven partner niet in dezelfde woning kan blijven wonen, omdat de huurlasten te hoog zijn geworden. In dit soort situaties kan een overlijdensrisicoverzekering uitkomst bieden.

 

Beide partners verzekeren elkaar

Hier is aan te raden om eerst een berekening te maken welke bedrag elke partner financieel nodig heeft om na het overlijden van de andere partner op dezelfde wijze te kunnen voortleven. Per partner kan hier een verschillend bedrag uit volgen. Vervolgens kunnen beide partners op elkaars leven een bepaald kapitaal verzekeren, dat erin voorziet om een aantal jaren financieel verlies als gevolg van het overlijden van de andere partner op te vangen. Het is belangrijk dat de betaling van de premie goed wordt geregeld. Partner A betaalt de premie op het leven van partner B en partner B betaalt de premie op het leven van partner A. Dit moet zo gebeuren om te voorkomen, dat over de uitkering van de levensverzekering erfbelasting moet betalen.

 

De overlijdensrisicoverzekering is afhankelijk van de leeftijd van de partners relatief goedkoop, terwijl hiermee toch een belangrijke financiële zekerheid wordt verkregen. Voor het bepalen van het juiste verzekerde bedrag én om te voorkomen dat onbedoeld over de uitkering belasting betaald moet worden, is het verstandig ons kantoor om advies te vragen, indien u overweegt een dergelijke overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

  
 
 

Hij heeft altijd in de garage gestaan...

 

img4In de eerste zes maanden van 2016 zijn er 990 duizend tweedehands auto’s verkocht. Pas sinds 1 januari 2014 is het strafbaar om de kilometerstand van een auto “terug te draaien”. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat er nog de nodige auto’s rondrijden, waarvan de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) aangeeft dat de tellerstand “onlogisch” is. De RDW noemt een tellerstand onlogisch, wanneer hij constateert, dat op enig moment de tellerstand lager is dan bij een eerdere registratie. Op 1 januari 2016 telde de RDW maar liefst 163.000 auto’s met een onlogische tellerstand.

 

Via de RDW site www.vraageentellerrapport.nl kunt u voor maar één euro controleren of de tweedehandse auto waarin u geïnteresseerd bent, een logische tellerstand heeft.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.                                                                                                        

       Volg ons op    FB  twitter


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

 

Powered by AcyMailing