Verax Nieuwsbrief Juni 2017

 

 
 
april 1

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, onze producten en diensten

 
 

Onderwerpen

Juni 2017 

 
  klein

Verax Assurantiën
Laan van Eik en Duinen 172
2564 GX Den Haag
070 346 17 51
info@verax.nl

 
 

Voorwoord

 

Er is weer genoeg te vertellen over belangrijke financiële ontwikkelingen Iedereen heeft de afgelopen weken al genoten van de warme zonnestralen. We voelen de zomer al komen! De positieve energie die het geeft kunnen we allemaal goed gebruiken! We doen er graag aan mee. In deze nieuwsbrief belichten we weer een paar interessante
onderwerpen voor u. Met name de veranderingen in de woningmarkt houden wij goed voor u
in de gaten. Maar uiteraard zijn er meer ontwikkelingen. Leest u onze nieuwsbrief eens rustig
door. Wij hopen u op deze manier goed advies te geven en als het even kan, te helpen besparen.

 
 

De groene kaart moet toch echt GROEN zijn!

 

Onderstaand bericht ontvingen wij van de Vereende waarin staat dat een witte "groene kaart" zeker buiten de Europese Unie, groen moet zijn!

 19260482 1627002753977881 9131450355621731189 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzekeringsdocumenten worden steeds vaker in een PDF aan verzekerden gestuurd. Betekent dit dan dat de Groene Kaart in een PDF op tablet of smartphone aan de grens kan worden getoond? Nee, dat blijkt niet zo te zijn! Net als dat een print op wit papier niet wordt geaccepteerd.

 

Digitaal?

Buiten de Europese Unie zullen alternatieven van de echte Groene Kaart door de (grens-) autoriteiten zeker niet zullen worden geaccepteerd. Een PDF tonen op een tablet of smartphone dan wel een print op wit papier voldoet niet aan de internationale eisen die daaraan door de Verenigde Naties zijn gesteld. Dit kan er toe leiden dat men de grens niet kan passeren; eventueel wordt men verplicht ter plekke een extra ‘grensverzekering’ te sluiten, hetgeen uiteraard extra kosten met zich meebrengt.

Dit probleem is overigens niet uniek voor Nederland, ook in ons omringende landen is er vraag naar een volledige digitale variant van de Groene Kaart; een internationaal onderzoek naar de mogelijkheden daartoe is inmiddels gestart door de Council of Bureaux.

 

Originele Groene Kaart

Zelfs binnen de Europese Unie is het trouwens nuttig een originele groene kaart mee te nemen: wanneer verzekerde bij een aanrijding betrokken raakt, dan zijn de verzekeringsgegevens en telefoonnummers direct bij de hand. Ook alle buitenlandse politieagenten zijn vooral bekend met het officiële model en uitvoering van de groene kaart, hetgeen bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole onnodige problemen kan voorkomen.

 

In dit digitale tijdperk is het afgeven van een papieren groene kaart door verzekeraars lang niet altijd meer standaard. Zo worden soms alle verzekeringsdocumenten in een PDF aan verzekerden aangeboden. Verzekerde kan deze zelf printen, mits dit leidt tot een tweezijdige GROENE Kaart.

 

Heeft u géén groene kaart en gaat u met de auto buiten de Europese Unie op vakantie, neemt u dan contact met ons op zodat wij u een GROENE kaart kunnen toesturen. Binnen de Europese Unie volstaat ook een "witte groene kaart".

   

 
 

Veel ontwikkelingen op de woningmarkt

 

bouwDe hypotheekrente bevindt zich nog steeds op een historisch laag niveau. In combinatie met een sterk dalende werkloosheid en een groeiend consumentenvertrouwen leidt dit ertoe, dat ook de woningmarkt zich fors herstelt.

Belangrijke en positieve ontwikkelingen die wij signaleren zijn onder meer:

 

•Een groeiend aantal mensen besluit tot verbouwing van hun woning. Keukens, badkamers, uitbouw en het aanbrengen van duurzame energiebesparende voorzieningen vinden plaats. Bouwbedrijven rapporteren dat ze weer volop orders hebben.

 

•In het eerste kwartaal 2017 is er voor maar liefst € 23,3 miljard euro aan hypotheken verstrekt dat is 43 % meer dan in het eerste kwartaal 2016. Ook dit is een teken van hersteld vertrouwen.

 

•Na jaren van stilstand is nu te zien dat steeds meer mensen die een woning bezitten, besluiten een andere woning te kopen. Deze mensen worden aangeduid met “doorstromers”. Vaak gaat het om het besluit van jongere mensen om naar een grotere woning te verhuizen of juist ouderen die naar een kleinere woning gaan. Een gezonde markt van doorstromers is belangrijk. Daardoor komen er namelijk meer woningen beschikbaar voor starters.

 

•Starters hebben het moeilijk. De prijzen van woningen stijgen relatief snel en het wordt voor steeds meer starters moeilijk om de aankoop van een woning helemaal te financieren met een hypotheek. Veel starters moeten naast een hypotheek ook eigen spaargeld meenemen of hopen dat (groot-)ouders een aanvullend bedrag schenken of bereid zijn te lenen.

 

Indien de koopprijzen blijven stijgen, verwachten wij een stijging van huiseigenaren die besluiten om een ingrijpende verbouwing te doen in plaats van te verhuizen. Door een op- of aanbouw kan de woning worden aangepast aan de actuele woonwensen. Wij zien dat ouderen steeds vaker de woning “seniorproof” laten maken. Bijvoorbeeld door drempels weg te laten halen, deuren breder te maken, aanpassing van de badkamer en slaap- en leefruimte op de begane grond te situeren. Ook voor dit soort verbouwingen kan een hypotheek worden afgesloten. Ook door mensen met wat hogere leeftijd. Steeds meer geldverstrekkers zijn hiertoe bereid, indien aangetoond kan worden dat de financieringslasten goed gedragen kunnen worden vanuit bijvoorbeeld de pensioenuitkering of vanuit het aanwezige eigen vermogen. Wilt u eens de mogelijkheden verkennen voor een financiering in verband met verbouw of de aankoop van een andere woning?

Wij zijn altijd graag bereid u te informeren welke mogelijkheden hiervoor in uw situatie aanwezig zijn.  

  
 
 

Tip: fotografeer uw kostbaarheden

 

fototoestel“Ja. Het was een gouden ring met van die roze steentjes”, of “Ja. Het was zo’n Friese Staartklok, u weet wel”. Dagelijks hebben wij te maken met klanten die het slachtoffer zijn van brand, diefstal of verlies. Als belangenbehartiger van onze klanten is het onze taak om ervoor te zorgen, dat onze klanten van de verzekeringsmaatschappij die uitkering ontvangen waarop zij volgens de polisvoorwaarden recht hebben.

 

Verzekeringsmaatschappijen zijn bij aangifte van schades kritisch. Terecht, want er vindt veel fraude plaats. Ook willen mensen de waarde van verloren of beschadigde goederen weleens overdrijven. Dat verzekeraars kritisch zijn, is in ieders belang, want uiteindelijk bepaalt de hoogte van de uit te keren schades voor een belangrijk deel de hoogte van de premie.

Het achteraf bepalen wat de waarde is van iets, is altijd lastig. Bij waardevolle zaken zoals kunst, antiek en sieraden adviseren wij vaak om deze te taxeren. Met de verzekeringsmaatschappij kan dan worden overeengekomen dat bij een schade deze getaxeerde waarde wordt aangehouden. Over deze getaxeerde waarde ontstaat dan geen discussie meer.

Voor minder waardevolle zaken is zo’n taxatie niet altijd passend. Wij adviseren dan wel om te zorgen voor goede foto’s. Wij adviseren om bijvoorbeeld eens per jaar foto’s te maken van uw interieur. Neem deze foto’s van alle kamers van uw woning vanuit verschillende hoeken zodat ook de “Friese Staartklok” te zien is.

Het is verstandig om die foto’s buitenshuis te bewaren. Dat kan bijvoorbeeld bij een familielid. Tegenwoordig worden de meeste foto’s digitaal gemaakt. Deze bestanden kunnen ook in de cloud worden bewaard. 


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.                                                                                                        

       Volg ons op    FB  twitter


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

 

Powered by AcyMailing