Verax Nieuwsbrief Oktober 2017

 

 
 
april 1

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, onze producten en diensten

 
 

Onderwerpen

Oktober 2017 

 
  klein

Verax Assurantiën
Laan van Eik en Duinen 172
2564 GX Den Haag
070 346 17 51
info@verax.nl

 
 

Voorwoord

 

De onderhandelaars zijn er uit. Er ligt een regeerakkoord op tafel. Nu mag de 2e kamer er mee aan de slag. Het duurt nog wel even voordat de plannen in wetgeving zijn vertaald, maar over zaken die financieel of fiscaal gevolgen voor u hebben, de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld, zullen wij u de komende tijd zeker informeren. Een aantal veranderingen die we kunnen verwachten lichten wij in deze nieuwsbrief alvast kort toe. Heeft u vragen over onze dienstverlening, of zijn er zaken waar wij u over kunnen adviseren? Laat het ons weten, wij zijn u graag van dienst! 

 
 

Regeerakkoord

 

regeerakkoordWe hebben er ‘even’ op moeten wachten, maar het is  nu dan toch zover. Het regeerakkoord werd openbaar. Hierdoor is duidelijk welk beleid we in de komende periode op een groot aantal gebieden kunnen verwachten. Ook met betrekking tot de eigen woning is er een aantal opvallende veranderingen. Deze veranderingen lichten wij hieronder kort toe.

 

Inzet tot verduurzaming

 

Het nieuwe kabinet wil vaart maken met maatregelen die het klimaat beschermen. Voor woningeigenaren komen er nieuwe, aantrekkelijke mogelijkheden om geld te lenen om de eigen woning verder te verduurzamen. Denk hierbij aan isolatie, installatie van zonnepanelen, etc. Ook nu al zijn er aantrekkelijke leningen op dit gebied. Wilt u hierover meer weten, laat ons dit dan weten, dan informeren wij u uitgebreider.

 

Vaart achter woningbouw

 

Voor met name starters zijn er veel te weinig woningen. Zowel om te huren als om te kopen. In het regeerakkoord is opgenomen dat de inspanningen die ervoor zorgen, dat er snel extra woningen gebouwd kunnen worden, zullen worden opgevoerd. Tussen de aankondiging van een dergelijk beleid en het moment waarop de koper de sleutel van zijn nieuwe voordeur kan omdraaien verloopt in de praktijk geruime tijd. Het grotere aanbod van woningen zal dan ook niet op de korte termijn gerealiseerd zijn.

 

100 % financiering blijft komende jaren mogelijk

 

Op dit moment mag een bank maximaal 101 % van de waarde van de woning financieren. Eerder was al aangegeven dat dit percentage per 1 januari 2018 100 % wordt. In het regeerakkoord is nu opgenomen dat deze 100 % in de komende jaren gehandhaafd blijft. De Nederlandsche Bank dringt er echter op aan om dit percentage verder te verlagen naar bijvoorbeeld 90 %. Bij een lening van 100 % van de waarde van de woning moet de koper de andere kosten zelf financieren. Die andere kosten zijn onder meer de kosten van de notaris, hypotheek en overdrachtskosten. In de praktijk zien we dat kopers dit bedrag financieren vanuit eigen spaargeld of via een schenking van of lening bij ouders.

 

Maximale aftrek hypotheekrente wordt lager

 

Vanaf 2020 wordt in vier stappen van elk 3% de aftrekbaarheid van de hypotheekrente verlaagd. Dit betekent, dat in 2024 de rente voor een hypotheek ten behoeve van de eigen woning nog maar tegen het maximale belastingtarief van 36,93 % van uw belastbaar inkomen mag worden afgetrokken. Betaalt u bijvoorbeeld € 500,00 hypotheekrente per maand, dan betaalt de fiscus dus maximaal € 184,65 hieraan mee. De andere € 315,35 aan rente gaan ten laste van uw netto inkomen.

 

Eigenwoningforfait

 

Wanneer u geen hypotheek heeft, hoeft u geen eigenwoningforfait te betalen. Het eigenwoningforfait is een speciale belasting voor eigenaren van een woning. Ook huiseigenaren met een heel kleine, resterende hypotheekschuld hoeven deze belasting niet te betalen. In het regeerakkoord is opgenomen dat er een einde aan deze vrijstelling komt. De bedoeling is dat in 30 jaar (in de eerste plannen was sprake van 20 jaar) deze belasting ook gaat gelden voor huiseigenaren zonder of met een kleine hypotheek. Hierover bestaat veel verontwaardiging. De vraag is dan ook of dit plan het in de Tweede Kamer gaat “redden”.

   

 
 

Wat als de hypotheekrente gaat stijgen?

 

renteDe hypotheekrente is op dit moment historisch laag. Voor een belangrijk deel is deze lage rente het gevolg van het beleid dat de monetaire autoriteiten wereldwijd hebben gevoerd naar aanleiding van de laatste economische crisis. De autoriteiten streefden ernaar de investeringen en consumptie aan te jagen, waardoor de economie “weer op gang” zou komen. Een van de middelen hierbij is het ter beschikking stellen van veel kredieten tegen een lage rente. Nu in veel landen de economie weer aantrekt, er een positief consumentenvertrouwen ontstaat en de overheidstekorten teruglopen, is het de algemene verwachting dat de koepel van de Amerikaanse Banken, de FED, en ook de Europese Bank het beleid van goedkope kredieten zullen afbouwen. Dit kan gevolgen hebben voor de hypotheekrente in Nederland.

 

Kopers kunnen minder lenen

 

De maximale hypotheeksom die banken bereid zijn voor een hypotheek te verstrekken, hangt onder meer af van de vraag of het inkomen van de consument voldoende is om de woonlasten te financieren. Stijgt de rente dan zullen de lasten van een nieuwe hypotheek omhooggaan. Dit kan dus imhouden dat bij een stijgende rente en eenzelfde inkomen er minder geleend kan worden.

 

Prijzen van woningen kunnen dalen

 

Door herstel van het consumentenvertrouwen en de lage rente zijn er veel mensen die een woning willen kopen. Dit heeft ertoe geleid, dat de prijzen van de woningen in de afgelopen periode sterk zijn gestegen. Zou door een stijgende hypotheekrente de vraag naar koopwoningen dalen, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen van woningen. De prijsstijging van de woningen kan afgeremd worden en bij een sterke stijging van de rente kunnen de woningprijzen weer gaan dalen. Bij een kleine rentestijging zal het effect op de huizenmarkt echter beperkt zijn, omdat de vraag naar koopwoningen op dit moment groot is en in de komende twee/drie jaar onvoldoende nieuwbouw plaatsvindt om aan deze vraag tegemoet te komen.

 

Bestaande hypotheken

 

Met het oog op de lage hypotheekrente heeft het merendeel van de consumenten de afgelopen jaren bij een nieuwe hypotheek of bij een hypotheek waarbij de rentevastperiode moest worden verlengd, gekozen voor een lange rentevastperiode. Massaal hebben consumenten gekozen om de rente 20 of 30 jaar vast te zetten. Gedurende deze periode zullen deze consumenten geen gevolgen ondervinden van een eventuele rentestijging. Zij blijven hun huidige lage rente behouden. Wel moeten deze mensen rekening houden dat wanneer in de toekomst hun rentevastperiode eindigt, het verschil tussen de rente die zij nu betalen en de dan geldende rente groot kan zijn. De woonlasten zouden dan sterk kunnen stijgen. Het is verstandig tijdig te onderzoeken of dit het geval is en zo ja hier dan ook tijdig maatregelen voor te nemen.

 

Vlak voor een nieuwe rentevastperiode

 

Een stijging van de hypotheekrente in de komende maanden is vooral zuur voor mensen met een bestaande hypotheek die juist in deze periode een nieuwe rentevastperiode moeten kiezen. Zij zullen over het algemeen een hogere rente betalen dan de actuele hypotheekrente. Zouden zij nu kunnen kiezen voor een nieuwe rentevastperiode, dan kunnen ook zij voor een langere termijn profiteren van de huidige lage rente. Zou de hypotheekrente in het komend jaar echter stijgen en zouden zij pas over een jaar een nieuwe rentevastperiode moeten kiezen, dan missen zij dit voordeel. Voor deze mensen kán het aantrekkelijk zijn om eerder dan gepland te kiezen voor verlenging van de rentevastperiode. In het algemeen zal hiervoor een “boete” betaald moeten worden aan de geldverstrekker. Is de periode tot de oorspronkelijke rentevervalperiode relatief kort dan zal deze boete laag zijn. Wel kan daarmee nu de zekerheid worden verkregen van stabiele woonlasten voor de komende 20 of 30 jaar.
Wilt u meer weten wat een eventuele stijging van de hypotheekrente voor uw situatie kan  betekenen? Wij bespreken dit graag met u en zetten de voor u aantrekkelijke alternatieven op een rij. Wanneer u contact met ons opneemt, maken wij graag een afspraak met u.  

  
 
 

Ga voor veilig: kies winterbanden voor de auto

 

bandenHet wordt kouder. En over een paar maanden hebben we alweer meer kans op ijzel en sneeuw! Voor automobilisten komt dan weer de vraag: wel of geen winterbanden monteren? In dit artikel proberen wij antwoord te geven op deze vraag.

 

7 graden is de grens

 

Banden zijn gemaakt van rubber. Daalt de tempartuur buiten, dan wordt het rubber van een “normale” band waarmee u in de zomer rijdt harder en minder elastisch. Vanaf ongeveer 7 graden leidt dit ertoe dat de banden minder grip krijgen op de weg. Het gevolg is onder meer dat de remweg langer wordt. Bij slechts 30 kilometer is de remweg bij lagere temperaturen al twee keer zolang als bij zomerse temperaturen.

 

Winterbanden

 

Winterbanden worden gemaakt van een zachter type rubber dan zomerbanden. Hierdoor behouden zij ook bij lage temperaturen een betere grip op de weg. Dit wordt nog versterkt doordat deze banden een ander loopvlak hebben waardoor ook bij sneeuw meer grip ontstaat. Zowel de eigen veiligheid als die van andere weggebruikers is erbij gebaat indien automobilisten in de maanden met lagere temperaturen rijden met winterbanden.

 

Verplichting in het buitenland

 

Het verschil in veiligheid tussen winter- en zomerbanden is zo groot dat in veel landen het verplicht is om in de winter te rijden met winterbanden.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.                                                                                                        

       Volg ons op    FB  twitter


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

 

Powered by AcyMailing